MAGYAR| ENGLISH
Főoldal EseménynaptárProjektekSzolgáltatásokRólunkKapcsolatGINOP-2.2.1-15-2017-00092 projektLetöltések
 
 
Projektek
» SDN-Software defined network
» Best Path FP7 projekt előkészítése
» Hétköznapi tudomány
» Az élőhal szállítmányozás kultúrájának és technológiájának komplex fejlesztése piacorientált kutatással
» BEST PATH kutatás-fejlesztési projekt
» Smart Metering Network
» Energia termelési előrejelzés
» Szoftverfejlesztési projektek minőségbiztosítása
» LED-alapú világítási rendszerek
» ENIAC nemzetközi kooperáció

Keresés
Bejelentkezés
Felhasználónév:
Jelszó:
 
Partnereink

ENIAC nemzetközi kooperáció keretében megvalósuló JEMSIP projekt
A BME VIKING Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt. 2010. januárjától részt vesz az "Összetett mikrorendszerek tokozásának és 3D integrációjának továbbfejlesztése" projektben (JEMSIP), mely az ENIAC nemzetközi kooperációban valósul meg.


Több külföldi vállalat és egyetem is tagja az Európai Unió által támogatott projektnek, a hazai egyetemek közül résztvevő a BME, valamint a BME VIKING Zrt. A projekt várható befejezése 2012. november 30.


A projekt célja, hogy validálja a nagy hozzáadott értékű, heterogén komponensekből álló mikrorendszerek műszaki megoldásait.
Ezen tématerület  – amely „More Than Moore”-ként közismert – célja, hogy egy rendszerbe foglaljon olyan különféle, különálló komponensekkel megvalósított funkciókat, amelyek alapvetően különböző technológiai megoldásokat igényelnek (memória, logikai áramkör, érzékelők, beavatkozók, vezetéknélküli kommunikáció stb.).


A projekt célja továbbá gyártóberendezések létrehozása 3D integráció megvalósításához, valamint az ENIAC hat alprogramhoz kapcsolódó projektek támogatása a kapcsolódó technológiákkal.
 

 


 

A projektfeladatok az alábbi öt tématerület köré csoportosulnak:

  • Módszertan és a kiértékelésre alkalmas eszközök alapvető komponensek 3D integrációjához.

  • 3D technológiák és integrációs folyamatok kidolgozása az alkalmazni kívánt anyagokra és a szubsztrátként nem szilíciumot felhasználó megoldásokra.

  • 3D technológiák és integrációs folyamatok kidolgozása a szilícium mikroelektronikában elterjedt megoldásainak adaptálásával.

  • Megbízhatósági módszertanok és vizsgálati módszerek 3D integrációval létrehozott rendszerekhez.

  • Tömeggyártásra alkalmas berendezések és gyártási folyamatok teljesítményanalzíse, hitelesítése.


Az összetett mikrorendszerek termikus szimulációjára vonatkozó vizsgálatok hátterében az áll, hogy a nagyon magas integráltságú áramkörök, rendszerek működése során termelődő hő jelentősen befolyásolja az élettartamukat, túlmelegedés esetén idővel tönkremennek. A hatékony hővezetés és hőleadás érdekében gyártáskor alaposan meg kell tervezni a termikus tulajdonságokat. A folyamatban lévő munka ezekhez a fejlesztésekhez kapcsolódik: a felhasználható eszközökre, módszerekre, vizsgálati és mérési eljárásokra irányul.


 

A BME VIKING projektcsapatára a kutatás-fejlesztési területen a következő feladatok hárulnak: 

  • A disszipáció szempontjából legelőnyösebb SiP megoldás vizsgálata termikus szimulációval.
  • A SUNRED algoritmus továbbfejlesztése.
  • Kompakt termikus modellezési módszerek kidolgozása a több hőforrást tartalmazó tokhoz fizikai vizsgálatok segítségével.


A BME VIKING a jelenlegi termikus tranziens tesztelő berendezés továbbfejlesztésén dolgozik több hőforrást tartalmazó tokok minősítéséhez az időbeli felbontás és a pn átmenet hőmérsékletének mérési pontosságának javításával. Egy olyan mérőrendszer fejlesztése van folyamataban, amely nagy mintavételi frekvenciával képes összetett mikrorendszerek vizsgálatára, a félvezetők pn átmenetében lévő feszültség-tranziensek lefutását méri 10-6 - 10-7 másodperces felbontással. A cél az, hogy az egy mikroszekundumos felbontás alá kerüljön a mérés pontossága.

A legnagyobb kihívást a mintavételi frekvencia megnövelése és a jel-zaj viszony javítása jelentette. Koncepciónk lényege egy különálló mérődoboz fejlesztése, amely a Mentor Graphics által forgalmazott MicReD T3Ster mérőrendszerhez csatlakozva biztosítaná a kívánt kiegészítő funkcionalitást.

 
 

A BME VIKING a specifikáció kidolgozásában a magyar és külföldi partnerekkel szoros együttműködésben vett részt. Elvégeztük az új mérőberendezés rendszerszintű tervezését, elkészítettük annak deszkamodelljét, valamint előzetes mérésekkel ellenőriztük az új koncepció működőképességét.  
JEMSIP 3D Nemzetközi konzorcium:
  


 

Konzorciumi partnerek:              

           

            

     BME VIKING
Villamosmérnöki és Informatikai Kutató-Fejlesztő Nonprofit Zrt.
1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 2. "Q" épület.
Tel: +36 1 463 2433 Fax: +36 1 463 2430
E-mail: info@bmeviking.hu
www.bmeviking.hu

Karbantartás, továbbfejlesztés: Pietra Webgen Kft. Powered by: gsonline WebNDesign